Vi vil gerne etablere en Primitiv Lejrplads ved Lyngstauan

Vi ønsker os en primitiv lejrplads i forbindelse med spejderhytten Lyngstauan og derfor har vi har søgt Bornholms Regionskommune om 50.000 kroner fra folkeoplysningsudvalgets start- og udviklingspulje.

Drømmen er at etablere en primitiv lejrplads bestående af en bålhytte og tre sheltere på en grunden, så vi kan have endnu flere attraktive aktiviteter i naturen for børn og unge.

Projektets samlede budget beløber sig til 280.000 kroner, og vi har allerede modtaget tilsagn om tilskud og donationer på i alt 125.000 kroner fra Veluxfonden via Friluftsrådet, Brdr. E., S., og A. Larsens Legat, Bornholms Brand, Sparekassen Bornholms Fond, Broderlogen nr. 44 Burgundarholm og Frimurerlogen Egin. Derudover forventer vi selv at skulle bruge 100.000 kroner.

Folkeoplysningsudvalget skal behandle ansøgningen på sit møde i næste uge.

I anledningen af vores indsendte ansøgning har Bornholms tidende torsdag den 12 sep. 2019 skrevet en artikel om os.(kun for abonnenter)