Alkoholpolitik


Alkoholpolitik for Det Danske Spejderkorps er:

 • Det Danske Spejderkorps arbejder for, at børn og unge drikker mindre alkohol.
 • Alkohol må ikke være det samlende element ved korpsets aktiviteter.
 • Der drikkes ikke alkohol, mens spejderarbejdet med børn og unge er i gang, eller hvor der er børn og unge til stede.
 • Der skal altid være et tilstrækkeligt antal ledere, der kan tage ansvar og handle i en kritisk situation.
 • Minimumsalderen for at købe og få udskænket alkohol er henholdsvis 16 år og 18 år.

Det Danske Spejderkorps tager medansvar for, at såvel voksne ledere og seniorer som børn og unge har/får et fornuftigt forhold til alkohol. Det gør vi ved:

 • At udarbejde en alkoholpolitik, der angiver en overordnet ramme for, hvordan man som voksen og senior skal håndtere alkohol i spejderarbejdet.
 • At skabe alkoholfri miljøer for børn og unge, hvor spejderarbejdet og spejderidéen er grundlaget for samværet.
 • At der i alle grupper bliver drøftet og udformet en lokal alkoholpolitik, – en ramme for, hvordan alkohol indgår i gruppens arrangementer og ture.
 • At misbrugere af alkohol ikke kan være spejderledere, med mindre de er i behandling.

Vedtaget af Korpsledelsen 15. marts 2009

Lokal alkoholpolitik for 1. Rønne Trop og Flok
I 1. Rønne Trop og Flok gælder følgende lokale alkoholpolitik, som supplement til korpsets generelle politik:

 • Der indtages ikke alkohol til eller i forbindelse med møder, ture og arrangementer.
 • Der kan dog efter forudgående aftale med Gruppeleder gøres undtagelser ved særlige arrangementer,
 • såfremt nedenstående bestemmelser iagttages:
 • o Det skal af invitationen tydeligt fremgå at der er tilladt alkohol ved arrangementet.
  o Alle ledere, hjælpere og klanspejdere er rollemodeller, og det forventes at de opfører sig etisk og ansvarligt korrekt ved alle møder, ture og arrangementer.

Vedtaget på bestyrelsesmøde afholdt den 2. februar 2017