INFO Junior-spejder

I Rønne gruppe er man junior-spejder, når man går i 4og 5kl. Oprykning til trops-spejder foregår på gruppeweekenden sidst i september – altså når men lige er startet i 6. klasse.

Der er ugentligt juniormøde tirsdag aften fra 19.00-20.30. Juniorerne skal møde i uniform/tørklæde til alle møder og arrangementer. Derudover skal påklædningen være praktisk og svarer til vejret, da vi ofte er ude – også til aftenmøderne.

I bedes melde afbud direkte til en af lederne/assistenterne – IKKE gennem andre juniorer som skal til møde. Afbud kan ske på mail senest dagen før eller på tlf./SMS samme dag som mødet.

Juniorernes program, indbydelser m.m. udleveres IKKE i papirform – men sendes til den mail adresse, I selv har opgivet. Derudover finder I også disse info på vores hjemmeside www.ronnespejder.dk
Ændringer i mail adresse eller mobil nr. sendes til juniorlederen.

I foråret og eftersommeren holder vi som regel møde ved spejderhytten Lyngstauan i Blemmelyng, men det vil altid fremgå af programmet. Hvis ikke andet er skrevet er vi altid i Kanondalen. Der er ikke indlagt vand ved Lyngstauan, det er derfor en rigtig god ide at medbringe noget at drikke til de møder.

I skal selv søgere for transport til Lyngstauan, og da skovvejen ned til hytten ikke kan tåle megen bilkørsel, beder vi jer sætte juniorerne af ved Paradishuset. Det tager ca. 5 minutter at gå derfra til hytten.

(Paradishuset ligger midt på Paradiset – kør mod Åkirkeby forbi Robbedalevej og Stampevej, vejen Paradiset ligger derefter på venstre hånd – se kort på hjemmesiden)

På ture med overnatning forventer vi, at juniorerne deltager fra start til slut. Det er ikke OK at ”smutte” til andre arrangementer – fodbold, fødselsdag m.m. – eller tage hjem før tid, så resten af patruljen hænger på oprydning/nedbrydning af lejr. Vælger man at tage med til et spejderarrangement, så er man sammen om det hele!

Som junior-spejder er det en god ide, at ønske sig en god rygsæk, så er det også meget nemmere at bære og holde styr på sine ting. Hvis man ikke har en rygsæk, pakkes i en stor sportstaske. Vi forventer, at juniorerne selv kan bære alt deres bagage.

Vi glæder os til mange gode timer sammen med jeres unger

Junior Lederne
22-03-2015