Om Rønne Gruppe

kanondalen.jpg1. Rønne Trop & Flok er en afdeling under Bornholms Division, Det danske Spejderkorps – de blå spejdere i Danmark. Vi er øens ældste spejdergruppe fra 1911 – og også den største med cirka 100 spejdere!

1. Rønne Trop & Flok har en dejlig hytte i Kanondalen, Skansevej i Rønne – lige overfor Østkraft. Her holder vi de fleste møder om vinteren, men så snart det lysner lidt om aftenen, finder man os i vores hytte i Lyngstauan.

1. Rønne Trop & Flok er opdelt i 5 afdelinger

– hvor både drenge og piger er sammen i fælles aktiviteter.

FamilieSpejd: for vores yngste medlemmer – fra 3 år til og med 0. klasse.

Her er man spejder sammen med en eller begge forældre.spejderlejr.jpg Familiespejd mødes hver anden søndag formiddag. Familiespejd holder alle deres møder i Lyngstauan, og man er udendørs langt det meste af tiden.

Ulveflokken: Ulv er man når man går i skole 1. – 3. klasse – cirka 7 til 10 år.

Ulvene arbejder sammen i Bander med voksne ledere som synlige rådgivere. Mødedag er mandag fra klokken 18.30 – 20.00
Der er i øjeblikket 27 ulve og 5 ledere. I perioder er der venteliste på at komme ind i Ulveflokken.

Juniorflokken: Som Junior er man er blevet “stor” – 4. – 6. klasse (cirka 10 – 12 år)

Det er sejt at være Junior – man arbejder i patruljer, hvor de voksne ledere helst ikke blander sig alt for meget, hvis tingene forløber, som de skal. Der er 12 juniorer og 4 ledere lige nu. Juniorerne har mødedag tirsdag fra 19 – 20.30.

Læs mere om Junior-Spejderne her: INFO Junior-spejder

natloeb.jpgTroppen: er for de største børn og unge – fra 6. klasse til 9/10 klasse (mellem 12 og 16 år.)

I troppen arbejder man selvstændigt i patruljer, tager på ture og weekend-lejre alene.
For spejderne er årets højdepunkter: En uges sommerlejr i udlandet. I 2013 var vi på fjeldtur i Lapland og i 2015 på Færøerne. Vi afholder hver måned en tur, en lejr eller et kursus. Vi deltager i 2017 i Spejdernes Lejr 2017 og tænker at vi i 2018 skal på en udfordrende vandretur i et fjeld eller bjergkæde.
Der er 35 spejdere og 6 ledere. Troppen har møder om onsdagen fra 19 – 21.

Læs mere om Troppen her: INFO Troppen

Klanen: Klanen arbejder med projekter omkring klansommerlejr, Seniortræf m.v., men arrangerer også sjove, spændende aktiviteter for Gruppens øvrige afdeling. Vores ældste spejdere holder møde efter aftale, men ofte søndag aften.
Når man er Klanspejder er man i alderen 16 – 23 år.

Kontingent

venner.jpgKontingentet er det samme for alle afdelinger: FamilieSpejd, Ulveflok, Juniorspejdere, tropsspejdere og klanspejdere. Kontingent er kr 300,- / kvartal. Dertil kommer udgifter til weekend-ture og sommerlejr.

Vores blå spejdertørklæde får man af Gruppen, når man melder sig ind. Uniform, dolk, sovepose, rygsæk, godt regntøj, klarer man selv.

En Spejder løber aldrig tør for fødselsdags- og julegave ønsker.

Udmeldelse

Udmeldelse skal ske på email til din afdelingsleder eller gruppeleder. Din udmeldelse er gældende fra udgangen af det kvartal du sender din udmeldelse og du skal betale kontingent indtil udmeldelse.

Bestyrelsen

Rønne Gruppe ledes af en bestyrelse sammensat af forældre, spejdere, og ledere.

Bestyrelsen vælges af en generalforsamling 1 gang årligt i februar, hvor spejdernes forældre afholder Grupperåd.

Formand er Ebbe Frank – formand@ronnespejder.dk

Vil du høre mere om Rønne Gruppe, eller melde dit barn ind i vores spejdergruppe – så kontakt vores gruppeleder – gruppeleder@ronnespejder.dk

Vi går ikke til spejder – vi ER spejdere!

Vil du vide mere, så skriv til os:
2009-email-1