INFO Troppen: Velkommen i Troppen

Det vigtigste fundament for tropsarbejdet er unge-leder-unge. Gennem de fire år i troppen prøver spejderne kræfter med først at lade sig lede af jævnaldrende, og siden med at lede sig selv og sine jævnaldrende spejderkammerater.

Spejderne får løbende større indflydelse på spejderarbejdet, og får løbende større og større ansvar for det daglige spejderarbejde.

Vi arbejder altid efter metoden ”learning-by-doing”. Det betyder, at vi lærer gennem handling, og at vi involverer spejderne aktivt i både handlingen og ”efterspillet”. Vi tester ting af, og snakker om hvordan det gik bagefter. Det er okay, at ting ikke altid går som vi har tænkt os, hvis vi kan tage læring med videre til næste gang.

I troppen arbejder vi dertil endnu mere i patruljer end i de yngre grene. Vi udvikler den enkelte spejder gennem patruljelivet, som betyder arbejdsfællesskab i små faste grupper på 6-8 spejdere. Patruljen skal opfattes som én enhed, hvor alle tager ansvar for hinanden og har tillid til hinanden. Som tropsledere er vores opgave at skabe nogle rammer, hvori de unge kan arbejde med patruljeliv ud fra egne forudsætninger og præmisser.

Troppen er opdelt i 3 patruljer, som hver har en patruljeleder (PL) og en patruljeassistent (PA). PL/PA står for programmet på møderne sammen med tropslederne. Troppens voksne ledere er overordnet ansvarlige for alt spejderarbejde i troppen.

Vi lægger et stort ansvar på PL/PA, men vi arbejder også med at klæde dem på til at tage det ansvar. Den ny-oprykkede spejder vil ikke være klar til at tage ansvaret for en patrulje, men efter 2-3 år under ledelse af de ældre spejdere, vil de være klar til selv at blive PL/PA.

Der er plads til alle i vores trop – og vi accepterer og rummer hinanden med de forskelligheder vi har.

Troppen mødes hver onsdag kl. 19-21. De fleste møder afholdes i enten hytten i Kanondalen eller ude i Lyngstauan.
Vi møder altid reglementeret, hvilket vil sige i uniform og tørklæde. Og så er vi selvfølgelig klædt efter vejret.

Programmet fremgår af vores hjemmeside.

Sommerlejr 2023

Sommerlejren går i år til Verdensspejdercentret i Kandersteg i Schweiz. Her har vi samlet deltagerbreve og anden information til alle, der skal af sted:

Deltagertilmelding_Kandersteg
Kandersteg 2023_præsentation fra forældremøde
Sommerlejr-infobrev 1
Sommerlejr infobrev 2