INFO Troppen: Velkommen i Troppen

Vi arbejder i Troppen med en arbejdsmetode som hedder ”Learning-by-doing”! Det betyder at spejderen lærer gennem handling og at spejderen involverer sig aktivt.
Spejderne motiveres til at søge større og større indflydelse, og at påtage sig støre ansvar for det daglige spejderarbejde.

Troppen arbejder med patruljeliv som betyder arbejdsfællesskab i små grupper, patruljer. Gennem selvstændigt patruljeliv læres 3 ledelses-niveauer: At blive ledet af spejderkammerater, at deltage i ledelse af spejderkammerater og lede jævnaldrende spejderkammerater.

Den enkelte patrulje arbejder på et grundlag af tillid og ansvarlighed. En klar forudsætning for patruljearbejdet er, at forældre og voksenledere sammen skaber nogle rammer, hvori de unge kan arbejde med patruljeliv på vilkår som tager udgangspunkt i egne forudsætninger og præmisser.

Troppen er opdelt i 5 patruljer, som hver har en patruljeleder (PL) og en patruljeassistent (PA). PL/PA arbejder sammen med de øvrige patrulje-medlemmer om spejderarbejdet, og er i løbende dialog med Troppens voksenledere.

Troppens voksenledere er overordnet ansvarlige for alt spejderarbejde i Troppen.

I Troppen overholder vi spejderloven:
Den, der er med i spejdernes fællesskab, gør sit bedste for:

  • at finde sin egen tro og have respekt for andres
  • at værne om naturen
  • at være en god kammerat
  • at være hensynsfuld og hjælpe andre
  • at være til at stole på
  • at høre andres meninger og danne sine egne
  • at tage medansvar i familie og samfund

Troppen mødes hver onsdag kl. 19-21. De fleste møder afholdes i enten Hytten i Kanondalen eller ude i Lyngstauan.

I Troppen møder vi altid reglementeret, hvilket vil sige i uniform, ét tørklæde og sangbog.

I Troppen foregår kommunikationen primært via mail, sms, hjemmeside og facebook.
Programmet fremgår af vores hjemmeside.

Læs mere i 2017 09 15 Velkomstfolder

Er du med i troppen, så husk at aflevere helbredserklæring: 2016-troppens-helbredserklaering