Referat fra Grupperådet – både fra det ordinære og det ekstra ordinære møde

Mandag den 5. marts 2018 blev det årlige grupperåd (Generalforsamling) afholdt.

På grund af manglende revideret regnskab blev der torsdag, den 24. maj 2018 afholdt ekstraordinært Grupperåd.

Regnskabet for 2017 er fint med et lille overskud på 23.287 kr og med en aktiver for 923.418 kr. Kontingentet holdes uændret.

Læs mere her:
2018 03 05 Grupperåd 2018 referat med beretning
2018 05 24 Ekstraordinært Grupperåd referat
2017 Regnskab DDS Rønne underskrevet
2017 02 02 Udviklingsplan 2017-2020