Indkaldelse til Grupperådsmøde (Generalforsamling) i 1. Rønne Trop & Flok – mandag den 27. Februar kl. 19:00 i Kanondalen

Der indkaldes hermed til ordinært Grupperådsmøde (Generalforsamling) i 1. Rønne Trop & Flok

Tirsdag, den 27. februar 2024 kl. 19:00 – 21:00.

Deltagelse i Grupperådsmødet kræver ikke tilmelding. Vi giver en kop kaffe/the og lidt kage. Tag gerne selv en kop med.

Læs hele dagsordnen her: Indkaldelse Grupperåd 2024

Læs vores 2023 Årsregnskab Rønne DDS og Budget 2024/2025

Forslag der ønskes behandlet på rådsmødet skal være undertegnede i hænde senest den 13. februar 2024 (formand@ronnespejder.dk eller Kamilleløkken 3, Rønne).

De bedste spejderhilsner
Ebbe Frank, formand