Indkaldelse til Grupperådsmøde (generalforsamling) i 1. Rønne Trop & Flok – mandag d. 3 maj kl. 18:30 i Lyngstauan

Der indkaldes hermed til ordinært Grupperådsmøde (generalforsamling) i 1. Rønne Trop & Flok

Mandag, den 3. maj 2021 kl. 18.30 – 20.00

i Bålhytten ved Lyngstauan (link til kørevejledning på google-maps). Man bedes parkere på Paradiset og gå ad skovvejen til hytten.

Mødet er for alle spejdere, der er fyldt 15 år, og forældre til spejdere under 18 år og Bestyrelsen. Alle interesserede kan deltage.

Deltagelse i Grupperådsmødet kræver ikke tilmelding. Mødet holdes af Corona-hensyn
i frisk luft, under tag i Bålhytten. Tag tøj på efter det og medbring selv kaffe/the – vi sørger for kagen.

Der er aktiviteter for Ulvene samme sted, mens mødet foregår.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Beretning fra Bestyrelsen og ledergruppen
3. Fremlæggelse af årsregnskab 2020 til godkendelse (vedlagt her)
4. Budget for 2021 og fastsættelse af kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Væsentlige beslutninger om gruppens fremtid
7. Fastlæggelse af antallet af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg til Bestyrelsen
9. Valg af to medlemmer til Korpsrådet
10. Valg af fem medlemmer til Divisionsrådet (11 MAJ)
11. Valg af revisor og revisorsuppleant
12. Eventuelt

Læs mere:
2020 Årsregnskab Rønne DDS
2020 10 07 Bålhytte sheltere byggeregnskab

Forslag, der ønskes behandlet på Grupperådet skal være undertegnede i hænde
senest mandag, den 19 APR 2021 (formand@ronnespejder.dk)

Med spejderhilsen fra
Carsten Egeskow-Gjerka, formand.