Grupperådsmødet 3. marts i Kanondalen

Solen strålede fra en skyfri himmel, så der skulle lidt viljestyrke til for at gå inden døre og afholde det årlige Grupperådsmøde. Alligevel var mødet velbesøgt med lidt over 20 deltagere.

Der blev aflagt beretninger fra formanden samt alle greneledere, regnskab og budget blev gennemgået og godkendt, og uændret kontingent blev vedtaget for det kommende år.

Læs Referatet her: referat grupperådsmøde 2012

Læs formandens beretning her: Formandens beretning

Læs Revideret regnskab her: 2011Spejderregnskab til referatet

Læs FamilieSpejds beretning her: Familiespejd beretning om 2011

På alle poster var der genvalg, dog afløste Pernille Koefod Niklas Dalsjø som revisorsuppleant.


Grupperåd i Rønne Gruppe


Formand Lars Nygård af lægger beretning


Juniorleder Lone Skousen Petersen (Buster) fortæller om Juniorernes mange aktiviteter i 2011


Kasserer Henrik Olsen af lægger regnskab