FamilieSpejd: Vi lærer Førstehjælp

Årets første møde, søndag den 15- januar i Kanondalen startede FamilieSpejd på forløbsmærket Trøster.
Trøster er førstehjælp for de mindste.

Uanset om man er stor eller lille er det vigtigt at kunne reglerne:
* Skab sikkerhed,
* Vurder personen (bevidsthed, vejrtrækning, stabilt sideleje og trøste),
* Tilkald hjælp (ring/råb/hent en voksen),
* Giv førstehjælp (førstehjælpskassen, armslynge og underafkøling)

FamilieSpejd er for dem som ikke tør lade mor elle far gå alene i skoven