Indkaldelse til Ekstraordinært Grupperådsmøde (Generalforsamling)

Hermed indkaldelse til ekstraordinært Grupperådsmøde (generalforsamling)
mandag, den 11. juli 2022, kl. 17.00 i hytten i Kanondalen.

Indkaldelse af ekstraordinært rådsmøde sker med henblik på nyvalg og suppleringsvalg, da formand er fratrådt i utide.

Dagsorden:
Valg af dirigent og referent
Valg af formand.
Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.
Valg af suppleanter.
Valg af revisor.

Indkaldelse til rådsmøde sker i henhold til vedtægternes § 61, stk. 1, litra c af divisionschefen og med et kortere varsel end de sædvanlige tre uges varsel ved ordinære rådsmøder.

Undertegnede vil være til stede på rådsmødet.

Undertegnede og Gruppeassistent Ebbe Frank er til rådighed for eventuelle spørgsmål: 6010 4200.

Med spejderhilsen

Karin Ann Nissen
Divisionschef
DDS Bornholm