Indkaldelse til Grupperådsmøde (generalforsamling) i 1. Rønne Trop & Flok – mandag den 7. Marts kl. 18:30 i Kanondalen

Der indkaldes hermed til ordinært Grupperådsmøde (generalforsamling) i 1. Rønne Trop & Flok
Mandag, den 7.marts 2022 kl. 18.30 – 20.00 i hytten i Kanondalen.

Da der samtidigt er Ulvemøde, vil der være aktiviteter for Ulve-Flokken udenfor.

Deltagelse i Grupperådsmødet kræver ikke tilmelding. Vi giver en kop kaffe/the og lidt kage. Tag gerne selv en kop med.

Læs hele dagsordnen her: Indkaldelse Grupperåd 2022

Læs vores Udviklingsplan 2020-2024

Læs vores 2021 Årsregnskab Rønne DDS og Budget 2022/2023

Læs forslag til Vedtægter

Forslag der ønskes behandlet på Grupperådsmødet skal være undertegnede i hænde senest den 21. februar 2022 (formand@ronnespejder.dk).

Med spejderhilsen
Carsten Egeskow-Gjerka, formand.