Juniorprogram frem mod Sommerferien 2021

Juniorflokken – med udsigt til lysere tider starter vi spejderaktiviteterne op igen. Myndighederne har nu gjort det muligt, at vi igen kan mødes udendørs til spejder. Vi starter derfor op igen efter påske – første møde bliver torsdag, den 8. april, kl. 19 i Kanondalen. (Til Maj flytter vi møderne til Lyngstauan.)

Juniorprogram frem mod sommerferien:
2021 April Program Juniorflokken
2021 Maj Program Juniorflokken
2021 Juni Program Juniorflokken

De ugentlige møder vil fortsat være på torsdage, ml. kl. 19-20.30. Vi regner med dig, så du bedes melde afbud, såfremt du er syg eller er forhindret i at deltage.

Når vi mødes er det vigtigt, at vi fortsat er opmærksomme på smitterisiko. Der er kun muligt at komme indenfor i forbindelse med toiletbesøg. Du bedes medbringe egen drikkedunk med vand til møderne, og være opmærksom på god håndhygiejne og afstand.

Det er i skrivende stund fortsat ikke afklaret om der i år afholdes spejdermarchen Bornholm Rundt, hvorfor der ikke indgår træningstur i programmet. Du bedes reservere lørdag, den 8. maj 2021, da det er planen at der afholdes et spejderarrangement den dag. Nærmere oplysninger følger.

Sommerlejr for Juniorflokken afholdes fortsat den 1. – 8. juli 2021, men afholdes et sted på Bornholm. Nærmere oplysninger følger.

Jeg må desværre oplyse, at jeg har besluttet at stoppe som leder i Juniorflokken. En gang spejder – altid spejder. Jeg er ikke færdig med at være spejder, men vil i de kommende år ikke være til rådighed som leder i 1. Rønne Trop og Flok. Jeg har nogle meget store projekter på mit arbejde, som kræver mere end normalt.

Lykke, Henrik og Patrick fortsætter som ledere, men de ønsker ikke at være grenleder. Vi mangler derfor fortsat ny ledere, herunder særligt en grenleder der kan koordinere og gå foran.

Henrik har tilbudt at være tovholder og kontaktperson frem til sommeren. Henriks kontaktoplysninger: Tlf.nr.: 6168 4388 og mail: klosmonde@yahoo.dk.

Tak for nogle gode timer sammen. Vi ses helt sikkert derude i naturen. I ønskes en rigtig god påske.

De bedste spejderhilsner
på vegne af Juniorteamet
Ebbe Frank