Junior program for resten af 2020

Der skal mærker på uniformen

Junior-flokken er nu godt i gang med efterårets program, vi undersøger hvad er en god patrulje og så skal vi træne kort og kompas, og O-løb.

Oktober 2020 Program Juniorflokken
November 2020 Program Juniorflokken
December 2020 Program Juniorflokken

Husk!
Du skal altid have uniform på til møder og ture.
Ved afbud til spejdermøder skal du sende en sms til din leder: 6010 4200 (Ebbe)