Så er det lige før at vores nye Bålhytte er færdig

Vi har i 2020 etableret en primitiv lejrplads bestående af en bålhytte med 3 sheltere på vores spejdergrund i Blemmelyng. Vi mangler nogle få ting, som vi selv skal stå for, bl.a. nogle bænke og få græstørv på hytten, så sæt kryds i Kalenderen for den Søndag den 27. September hvor vi afholder Store Arbejdsdag, der skal græstørv på taget, samt færdiggøres belægning og bålsted.

Indvielse af bålhytten bliver slået sammen med markering af vores 110 års jubilæum. Den store dag bliver 29/5-2021.

Det betyder at vi kan lave attraktive aktiviteter i naturen for 80 børn og unge uafhængigt af vejr og årstid.

Det samlede budget for projekt var oprindeligt på 280.000, men måtte øges til kr. 410.000, da Slots- og Kulturstyrelsen krævede at der kom græstørv på taget for bedre at falde ind i naturen. Vores grund er beliggende i område med fortidsminder, og derfor omfattet af såvel en fredning som en beskyttelseslinje.

Vi kan som spejdere ikke få offentlig støtte til projekter, og vi havde ikke haft mulighed for at finansiere den primitive lejrplads uden ekstern støtte.

Vi har modtaget støtte på i alt kr. 201.750 fra følgende fonde, legater, loger m.v.:

Nordeafonden 50.000
Veluxfonden via Friluftsrådet – 30.000
Brdr. E., S. og A. Larsens Legat – 30.000
Sparekassen Bornholms Fond – 25.000
Bornholms Brand – 25.000
Folkeoplysningsudvalget – 12.000
Broderloge nr. 44 Burgundarholm – 10.000
Bornholms Energi & Forsyning – 8.000
Frimurerlogen Egin – 5.000
Søsterloge nr. 43 Klippen – 5.000
Spejderhjælperfonden – 1.000
De Små Glæders Fond – 750

En stor tak til alle der har støttet projekt med penge og arbejdskraft. En stor tak til kommunes medarbejdere i Center Center for Natur, Miljø og Fritid og Bornholms Museum. Tak for et fortrinligt samarbejde til alle i byggeudvalget og forældre der har hjulpet.

Endeligt en særlig tak til projektleder Nicolai Ipsen, arkitekt Bjarne Bech og gruppeleder Hanne Hueg.


PS. Vi forventer at få etableret vandforsyning i Lyngstauan i løbet af september 2020.