Heldigvis går vi mod gode tider igen!

De store spejdere i Troppen startede med møder i onsdags efter hele 70 dages pause, og vi forventer at Familiespejd, Ulveflok og Juniorflok starter efter den 8 JUN, naturligvis under hensyntagen til alle regler! De enkelte grenledere vil informere jer! Det betyder, at vi kan nå 2-3 møder inden sommerferien. Sommerlejre for Trop og Juniorflok er aflyst, men Ulveflokken forventer at tage på lejr i Finnedalen den 7-9 AUG.

Vores tre juniorledere har valgt at flytte til Hammershus Gruppe pr. 1 AUG. Et nyt lederteam på 5 – sammensat af nye/tidligere ledere er derefter klar til at overtage juniorspejderne, men det vil juniorspejdere + forældre få nærmere besked om inden ferien. I denne forbindelse flytter juniormøder fra AUG fra tirsdag til torsdag – stadig fra kl. 19 – 20.30. Juniorer, der skal i 7.klasse, rykker op i Troppen – og Ulve, der skal i 4.klasse, rykker op i Juniorflokken på vores Gruppeweekend.

Vi planlægger at skulle på Gruppeweekend med bl.a. oprykninger fra den 21 – 23 AUG. Lejren holdes på Baunehøj ved Lufthavnen, og deltagelsen bliver gratis i år! Der kommer indbydelse inden ferien!

Vi er mange ledere i Gruppen – men der er sandelig også mange spejderbørn! Vi er hele tiden på udkig efter nye ledere! Det er lige nu Troppen, der har brug for 1-2 ledere. Der er tre ledere i Troppen, men i AUG rejser Astrid til KBH for at læse videre. HVIS du har lyst til at gå ind som leder – du kommer ikke til at stå alene! – eller kender du een, der har lyst – så kontakt Hanne. Der er også plads til nye ledere i de andre grene. I øvrigt mangler vi da også lige en formand, da Ebbe afgik i februar (han er leder og må ikke bestride en dobbeltfunktion). Ebbe har heldigvis tilbudt sig som konstitueret formand i denne Corona- og byggeprojekt-tid, hvilket er en rigtig god hjælp og støtte for mig som gruppeleder.

Bålhyttebyggeriet ved Lyngstauan kører planmæssigt! Det er snart længe siden, der blev gravet ud, og i onsdags startede tømrerne. Du kan følge byggeriet på vores Facebookside og på www. Ronnespejder.dk

Der er også gang i Kanondalen – ikke med os spejdere – men Åvang har brugt hytten, siden de yngste startede i skole igen. Der er børn hver skoledag fra kl. 08 – 13, og de fortsætter indtil sommerferien. Vi hører fra lærerne, at det er meget populært at gå i skole i Kanondalen, og det kan vi da godt forstå!

Med spejderhilsen

Konstitueret formand, Ebbe Frank –
Gruppeleder, Hanne Hueg