Indkaldelse til Grupperådsmøde (generalforsamling) i 1. Rønne Trop & Flok – mandag d. 17 februar kl. 18:30 i Spejderhytten

Der indkaldes hermed til ordinært grupperådsmøde. Grupperådsmødet er for alle spejdere der er fyldt 15 år, forældre til spejderne under 18 år, og bestyrelsen.

GRUPPERÅDSMØDE i 1. Rønne Trop og flok
mandag, den 17. februar 2018, kl. 18.30 – 20.00 i spejderhytten i Kanondalen

Deltagelse i Grupperådsmødet forudsætter ikke tilmelding.

Der vil være aktiviteter for Ulve-Flokken.

Læs hele dagsordnen her: Grupperåd 2020 indkaldelse

Vi mangler akut en person som vil være formand. Jeg er på valg og genopstiller ikke, da DDSs vedtægter ikke giver en leder mulighed for at være formand. Ingen i bestyrelsen er interesseret i at være formand, hvorfor der skal findes en ny uden for nuværende bestyrelse. Har du lyst og mulighed for at være formand, – eller kender en som kunne være et godt emne, så er du eller vedkommende velkommen til at kontakte GL Hanne Hueg tlf.nr. 56484223/21221055 eller mig tlf.nr. 6010 4200 for nærmere information. Den nye formand vælges for 2 år. Vedkommende skal være fyldt 15 år og må ikke være leder i 1. Rønne Trop og Flok.

Læs vores Udviklingsplan 2020-2024

Læs vores 2019 Årsregnskab Rønne DDS

Forslag der ønskes behandlet på Grupperådsmødet skal være undertegnede i hænde senest den 3. februar 2020 (formand@ronnespejder.dk eller Kamilleløkken 3, Rønne).

De bedste spejderhilsner

Ebbe Frank, formand