Formanden har ordet: Godt nytår

Tusind tak for et meget spændende og begivenhedsrigt spejderår i 2019.

Tak til alle spejdere for at være nysgerrige og modige. Tak for at I har valgt, at være en del af en verdensomspændende bevægelse, som har til mål at gøre denne verden til et bedre sted at leve. Det har næppe nogensinde være mere aktuelt. Og vi er mange. Mere end 40 mio. spejdere fordelt på 200 lande. Vi går ikke til spejder. Vi er spejdere.

Citat fra Baden-Powell: “Last Message”, som dødede i 1941.

“Prøv at efterlade denne verden en lille smule bedre, end du fandt den. Og når din sidste stund en gang kommer, kan du dø lykkelig, i bevidstheden om, at du i hvert fald ikke har spildt dit liv, men gjort dit bedste.”

Også en stor tak til alle ledere og hjælpere, der uge efter uge frivilligt og ulønnet bruger mange timer på spejderarbejdet. Og tak til alle frivillige som stiller op til opgaver, der binder os alle i 1. Rønne Trop og Flok sammen i et fantastisk fællesskab. Det være webmaster, bestyrelsesmedlemmer, huselektriker, tekniske rådgivere, juletræssælgere, regnbueis-sælger, skovryddere, lodseddelvagter, strandrensere, æbleskiveopvarmere, viskestykkevaskere, gildebrødre og søstre og mange mange flere. I alt er vi i 1. Rønne Trop og Flok knapt 300 personer; spejdere, forældre og frivillige, som er med til at skabe rammerne om det gode spejderliv.

Vores spejderaktiviteter skaber glæde for os der er involveret og positiv opmærksomhed lokalt og nationalt. En opmærksomhed som bl.a. har bevirket at ikke mindre end 10 fonde, legater, råd, loger m.v. sammenlagt i 2019 har støttet os med i alt kr. 200.000 til en bålhytte og 3 sheltere i Lyngstauan, som opføres i foråret 2020. Reserver gerne allerede nu den 20. juni 2020 om eftermiddagen til en stor indvielse, hvor alle er velkomne.

Jeg vil personligt gerne sige tak til 1. Rønne Trop og Flok for, at jeg i 2019 fik mulighed for at deltage i Gilwell 3-perle kursus i Gilwell Park i London. Det var en ubeskrivelig oplevelse at deltage, og så på 100 året for oprettelsen denne særlige internationale spejderlederuddannelse på netop det sted, hvor det først Gilwell-kursus fandt sted. Jeg kan anbefale alle der måtte komme til London at besøge Gilwell Park.

Afslutningsvis et kort citat af Anne Frank, som til februar døde for 75 år siden:

”Hvor er det vidunderligt, at ingen behøver at vente et øjeblik, på at gøre verden til et bedre sted”.

Lad os i 2020 sammen træffe nogle bæredygtige valg, der er med til at gøre en forskel for en bedre verden.

I ønskes alle et godt og lykkebringende nytår.

De bedste spejderhilsner

Ebbe Frank, formand