Lapgruppen gik rundt om Danmarks dybeste hul

Søndag den 28 Januar 2018 mødtes Lapgruppen – gamle spejdere, spejderforældre, og ledere – til en lille gåtur rundt om Stubbeløkken granitbrud på lidt over 4 km.

Som sædvanligt havde Arne sit kamera med:


Lone tog billeder:

Og så har Marianne sendt et enkelt:

Lidt historie og facts om Stenbruddet
I 1833 begyndtes brydningen af granit i Stubbegårds løkker og senere blev endnu et stenbrud med stenhuggeri startet af den driftige rønnekøbmand H A Colberg i et andet område af Stubbegårds jorde.

Begge stenbrud blev overtaget af “De forenede Granitbrud og Stenhuggerier” i 1873 og blev i 1941 blev de en del af A/S Rønne Granitværk. Nu er det NCC som ejer bruddet.

Det store brud er 125 meter dybt, og bunden er 60 meter under havets overflade. I følge danskebjerge.dk er vandpejlet 39,5 m under havets overflade men, som vi blev enige om på turen rundt, så er der kommet mere vand i hullet de senere år, efter brydningen er stoppet.

Her er et billede fra 367ture.dk som viser hullet mens brydningen stadigvæk var i gang.

Arne har også fundet et billede i sit arkiv med gamle fotos:

Her sammenlignet med det som blev taget på turen:

Det nye stenbrud, som ligger lige ved siden af det gamle brud er ca syv hektar. For at komme ned til klippen er der fjernet et jordlag på ca. 18 meter. Brudet vil være i drift i ca. 40 år og når det er færdigt vil det være 90 meter dybt.

Blot for at få højden rigtigt: Mellem Lille og Store Myregårds marker er der etableret en Trigonometrisk Station, som markrer 70 m over havet. Målepunktet er ca 450 meter fra udsigtspunktet ved stenbruddet.