Lapgruppen på nye Stier

Søndag den 30 april 2017 mødtes Lapgruppen med Sus fra Sandvig Borgerforening som viste os vej ad den nye kultur-sti omkring Hammersøen.

Gosta-renden, kabel-bremsebaner, og stenhuggerliv er emnet omkring den nye kultur-sti.

Arne har estimeret turen til ca. 5-6 km. Jeg har målt efter på Googlemap og kom nærmere de 5 end 6. Tilgengæld bød turen på adskillelige højde-metre som jo også giver sved på panden.

Et af turens samtaleemner var den russiske Zars ønske om at omdanne Hammersøen til flådehavn. Vil der være nok dybde?

Fakta fra “Bornholms Natur”:
I øens bredeste sprækkedal ligger øens største sø, knap 10 ha. med en største dybde på 13 meter. Den går for at være Danmarks eneste bjergsø!

Søens overflade ligger 8 meter over havniveau, og langt tilbage i tiden havde man, bl.a. den mægtige russiske Czar Peter den Store, planer om at gøre søen til havn for for krigsflåden ved at forbinde den med Sandvigen.