Skal du med på SL2017? Tænk lige over det!

Tilbud om deltagelse i Spejdernes Lejr 2017 for 1. Rønne Trop og Flok omfatter: Junior, Trop og Klan. Prisen er kr. 2.100 pr. deltager.

Dette er en once-in-a-lifetime oplevelse at deltage som tropsspejder. Men det er nok en god idé allerede nu at gøre dig nogle tanke om, hvorvidt du skal med. Rønne Gruppe vil sende en foreløbig tilmelding til Spejdernes Lejr 2017 i slutningen af oktober.

På spejdernes Lejr vil du møde en masser venner, som du måske har mødt på Påskekursus eller efterårets PLan. Der kommer ca. 40.000 andre spejdere fra hele verden. Vores venskabsgruppe fra Færøerne deltager også, og de skal ligge på samme lejrplads som os.
Vores underlejr ligger meget centralt i Møllen.

Du kan se mere på hjemmesiden: Spejdernes Lejr 2017,
facebooksiden: Spejdernes Lejr;
Infopakke 1 og Infopakke2.

Om SL2017 logo
sl2017-logo_med_forklaring
Lejrens logo tager udgangspunkt i lejrledelsens vision for Spejdernes Lejr 2017, at ”vi vil sætte spor i os selv, hinanden og omverdenen”.

Det handler altså om de forandringer, vi som spejdere gør; om udvikling af det enkelte individ; om at opleve at sammen kan vi mere; og endelig om at tage ansvar for den jord vi er sat på.

Logoets dele repræsenterer visionen på forskellige måder:

  1. En jordklode, der symboliserer både verden og omverdenen.
  2. Sporene er vores vision og tema – og viser alle de spor, vi sætter i os selv, i hinanden og i omverdenen.
  3. Kompasnålen angiver retningen, vi styrer vores liv efter. Nålen kan også associeres med en playknap, som viser os, at vi nu har startet rejsen mod Spejdernes Lejr 2017, og markerer starten på nye oplevelser.
  4. Et navnetræk SL2017, der skaber klar og tydelig genkendelse; som fungerer både lokalt, nationalt og internationalt; og som også kan skabe tydelig branding på sociale medier via hashtag #SL2017.