Rønne Gruppes Loppemarked nærmer sig

lopperneDet er snart – Det er den 3. Maj.

For at et Loppemarked skal være en succes skal vi bruge mange hænder og mange ting som vi kan sælge.

Så vi har brug for meget hjælp fra forældre og store spejdere!

Vi plejer at tjene godt på vores loppemarked, men det er temmelig sjovere at være mange om sliddet end som få! Det forventede overskud går til Rønne Gruppes spejderarbejde og årets sommerlejre.

Vores erfaring er, at jo flere sælgere vi er, jo større er omsætningen og fortjenesten, så meld dig som frivillig.

Læs mere her: Forældreseddel loppemarked 2014
Husk at alle ulve, juniorer, spejdere og klan SKAL afleveres tilmelding til deres lederne senest: Ulve – 7 APR, Juniorer – 22 APR og Trop – 23 APR

Har du effekter til Loppemarkedet så kan du læse mere om hvordan du kan aflevere dem på Loppeuddelingsseddel 2014

Vi kan også godt bruge hjælpere til at hente loppeeffekter og sortere –
kontakt Dorthe (56911240) eller John (56954107), hvis du kan give en hånd med!