Spejderloven før og nu

anno 1935:

anno 1980:

  1. En SpejdersOrd staar til Troende.

  2. En Spejder er Tro mod sit Land, sine Forældre og sine foresatte.

  3. En Spejder er ærlig og paalidelig.

  4. En Spejder er en god Kammerat.

  5. En Spejder er Riderlig og hjælpsom mod alle.

  6. En Spejder er god mod Dyr.

  7. En Spejder er lydig mod den, der har Ret til at byde.

  8. En Spejder er frejdig og arbejder med Liv og Lyst.

  9. En Spejder er sparsommelig og ordentlig.

10. En Spejder er ren i Tanke, i Ord og i Handling.

Den, der er med i spejdernes fællesskab, gør sit bedste for:

   at finde sin egen tro og have respekt for andres

   at værne om naturen

   at være en god kammerat

   at være hensynsfuld og hjælpe andre

   at være til at stole på

   at høre andres mening og danne sin egen

   at tage medansvar i familie og samfund