Danske og internationale spejderbegivenheder

Dato

Begivenhed

juli 1907

Brownsea Island - øen, hvor Sir Robert Baden-Powell i 1907 holdt verdens første spejderlejr som en afprøvning af ideen. Dette førte til at han i 1908 grundlagde spejderbevægelsen.

november 1909

Gunnar Engberg, Cand. theol. og fast tilknyttet til KFUM afholder som den første her i landet et offentlig foredrag om spejderbevægelsen; det var den 7. november 1909. I juleklokken 1909, bragtes en artikel om speidning af Gunnar Engberg, han brugte dog ikke benævnelsen spejder, men ordet stifindere.

Dr. phil. Oscar Hansen holder sit foredrag på Gl. Hellerup Gymnasium den 19. november 1909, altså 12 dage efter. Og dagen efter oprettes den første spejderpatrulje og de holder deres første møde den 20. november 1909, samme sted.

september 1910

KFUM Spejderne bliver officielt stiftet den 28 september

november 1910

Det danske Spejderkorps DDS oprettes et år efter det første spejderpatruljemøde.

oktober 1912

I 1912 mødte Robert Baden-Powell en ung pige, Olave Soames, på en sørejse, og de giftede sig 30. oktober 1912 på trods af en aldersforskel på 32 år.

Olave Baden-Powell overtog senere arbejdet med pigespejderkorpset fra BP's søster Agnes.

1912

De første Søspejdergrupper oprettes i Danmark som en drengesejlerklub og bliver indmeldt i DDS i 1921.

Ideen er egentlig ligeså gammel som spejderbevægelsen. Det var Robert Baden-Powells ældre bror Warington som i 1910 skrev bogen "Sea Scouting and Seamanship for Boys", og dermed introducerede søspejderi i England.

juli 1913

Det danske Spejderkorps DDS afholdt den første korpslejr i Danmark i 1913 ved Kalø vig. Der deltog ca. 650 spejdere.

Begge prinser, Frederik (senere Kong Frederik den IX) og Knud, deltog i korpslejren.

januar 1914

Pigespejderne danner deres eget korps: Det danske Pigespejderkorps, DDP

juli 1916

Den første korpslejr for DDP blev afholdt i Barritskov.

Lejren regnede nærmest væk og derefter blev det forbudt at overnatte i telt.

juli 1919

DDS Korpslejr på Hindsgavl med 1.600 deltagere.

Den 23. og 24. juli var hele lejren i Sønderjylland. spejderne sejlede med skib til Sønderborg hvor de blev modtaget af en stor menneskemængde der sang "Der er et yndigt land". Spejderne marcherede fra Sønderborg ud til Dybbøl, hvor de mindedes de faldne fra krigene. Og senere overnattede de i bivuak ved de gamle skanser.

(Sønderjylland var fra 1864 og til 1920 Tysk, grænsen gik ca. ved Kongeåen.)

juli 1920

DDP korpslejr ved Christiansminde.

Lejren blev afbrudt i utide på grund af skarlagensfeber.

august 1920

Den første Verdens Jamboree blev afholdt i London med 8.000 deltagere fra 34 lande.

Jamboreen blev afholdt i Kensington Olympia, en 24.200 m2 stor udstillingsbygning med glastag.

januar 1922

Det Danske Spejderkorps havde svære interne stridigheder og i 1922 splittes korpset i 2 idet en gruppe danner "Dansk Spejderforbund". I mønstringstallene fra 1922, kan man se en kraftig medlemstilbagegang fra 5667 i januar til ca. 2500 ved årets udgang.

Årsagen er primært medstifter af DDS Ritmester Cay Lembcke.

I 1923 kulminerer stridighederne med at Lembcke fratræder som spejderchef og bliver smidt ud af korpset. I begyndelsen af 1924 samles de to spejderkorps igen i Det danske Spejderkorps.

I 1930 stifter Cay Lembcke Danmarks Nationalsocialistiske Arbejderparti.

august 1924

Den 2. Verdens Jamboree afholdes i Danmark, på Ermelunden. Det var vist en våd omgang den dag man gik parade i Københavns Idrætsparken foran Baden-Powell.

I sin tale til spejderne sagde BP: "I have seen great numbers of Scouts in my life, but I have never seen any as wet as you!".

Det var her at BP fik sit danske øgenavn: Bademesteren.

januar 1926

Det Danske Spejderkorps`s ledelse besluttede i 1926 at fremstille korpsmærket i metal som blev udleveret til alle medlemmer af spejderkorpset. Mærket var unik, idet der på bagsiden af emblemet var stemplet et medlemsnummer.

Mærket var i brug indtil 1973, hvor det blev afløst af det fællesmærke vi har i dag.

maj 1926

På den 4. pigespejder verdenskonference beslutter man at gøre den 22. februar til en Thinking-Day. Dagen, hvor alle pigespejdere verden over sender hinanden positive tanker og måske samler ind til velgørende formål.
Dagen er valgt fordi det er BP og Olave's fælles fødselsdag.

december 1926

Spejder Jul udkommer første gang
I første omgang udgivet af KFUM-Spejderne og fra 1928 sammen med DDS. I 1942 blev DDP medudgiver og endelig i 1949 kom også KFUK-Spejderne med.

maj 1932

Spejdernes og Væbnernes Frivillige Bloddonorkorps

Forløberen for organisationen Bloddonorerne i Danmark

Næstformand i Det Danske Spejderkorps Tage H. Carstensen (1897-1985) var meget interesseret i internationalt spejderarbejde. I 1930 vendte den kendte spejderleder og senere landsretssagfører tilbage fra en rejse til England med en idealistisk idé: Han havde på sin tur set, hvordan voksne engelske spejdere - "Rovere" - gav blod. Oplevelsen gjorde et stort indtryk på ham, og da han kom hjem, snakkede han med sine kammerater om det og tog det nødvendige initiativ.

Ifølge protokollen var Tage Carstensen selv den allerførste til at lægge sig på briksen. Den første frivillige, uegennyttige og ubetalte bloddonation i Danmark fandt således sted den 21. maj 1932.

juli 1932

DDP korpslejr ved Brændegård.
Det bliver igen tilladt at ligge i telt.

april 1933

Sct. Georgs Gilderne i Danmark er en sammenslutning af nuværende og tidligere spejdere, der har sat sig som mål at virkeliggøre ordene: Én gang spejder - altid spejder.

Sct. Georgs Gilderne som er en international bevægelse opstået i og udgået fra Danmark, blev stiftet i København den 24. april 1933.

juli 1935

DDS Korpslejr på Ermelunden med 3.000 deltagere.
Deltagere fra. Norge, Sverige, England, Holland, Frankrig, Polen, Østrig og naturligvis Dansk Spejderkorps Sydslesvig

marts 1936

Uniformsforbud i Danmark

Lov nr. 76 om forbud mod at bære Uniform m.v. vedtages. Ifølge loven "er det forbudt at bære Uniform eller Beklædningsgenstande, der kan sidestilles hermed, ligesom det er forbudt at bære Uniformsdele, Armbind eller iøjnefaldende Tegn, der viser, at Bæreren tilhører en politisk Organisation".

Spejderne blev ramt af uniformsforbuddet, som primært var møntet på visse politiske ungdomsorganisationers hang til skrårem og støvler, forbuddet havde også adresse til de politiske kræfter, der var under opsejling syd for grænsen. Fejlen blev opdaget, og efter 1 år fik spejderne dispensation fra loven.

juli 1936

DDP korpslejr ved Brahe-Trolleborg.

For første gang var det indbudt pigespejdere fra andre lande. Baden-Powell og "Ladyen" besøgte lejren.

Kronprinsesse Ingrid boede nogle døgn på lejren.

januar 1941

Robert Baden-Powell dør næsten 84 år gammel. BP var født den 22. februar 1857 og døde den 8. januar 1941

1940 - 1945

Spejdergrupper i Danmark var ikke forbudt, men den tyske besættelsesmagt var klar over at spejderbevægelsen kunne være et arnested for rekruttering af modstandsgrupper. Derfor udsendte man i 1943 bogen "The Boy Schouts" hvori man giver deres version af, hvordan spejderbevægelsen er en skjult femte kolonne med anglofile tendenser. Ligesom f.eks. Thinking-Day bliver beskyldt for at være i strid med Danske og National-Socialistiske værdier.

juli 1946

Første DDP korpslejr efter 2.verdenskrig. 3500 deltagere 10 gange så mange som ved første korslejr og dobbelt så mange som i 1936

juli 1946

Første DDS korpslejr efter 2. verdenskrig
Ermelunden 7.500 deltagere.
Lejrens højdepunkt var lørdagens lejrbål, hvor blandt de mere højtidelige indslag var en lille spejder som sang "Det haver så nyligen regnet" og lejrbålet sluttedes af med at alle sang "Altid frejdig når du går". Sangen var et minde om den tyske besættelse og til minde om de spejderkammerater som havde mistet livet under Danmarks frihedskamp.

maj 1951

Anders And's nevøer Rip, Rap og Rup bliver Grønspætter og med grønspættebogen og den rette indstilling kan de klare alt.
Ca 2 år senere bliver pigespejdergruppen Gærdesmutterne oprettet som evige rivaler om at være den bedste spejderpatrulje i Andeby.

juli 1959

DDS afholder jubilæumskorpslejr i Ebeltoft med 8.000 deltagere.

juli 1960

DDP Jubilæumslejrene fra 5. juli til 14. juli.

Deltagere 12.000. Pris 55 kroner.

Korpslejren bestod af 7 lejre fordelt rundt om på Fyn.
Brahe-Trolleborg. Erholm. Hverringe. Risinge. Tybring. Sandagergård. Juelsberg.

Midt i lejrperioden, var der Odense dag, hvor alle pigespejderne fra de 7 lejre mødtes på Odense Stadion.

september 1960

Spejderhjælpen samler ind for første gang.
Spejderhjælpen arbejder under mottoet "Raske børn hjælper syge børn".

midt 60'erne

Spejdercentrene begynder at dukke op. Blandt andet Assenbækmølle i 1964 og Ravnsø (nu Forlev) i 1967

juli 1969

Den sidste drengekorpslejr på Stevninghus - Ny Hedeby lejren

juli 1970

Den sidste DDP korpslejr ved Hostrup sø
Lady Olave Baden-Powell besøgte igen DDP korpslejren.

januar 1973

I 1973 fusionerer pigespejderkorpset og drengespejderkorpset til et DDS:

Det Danske Spejderkorps

juli 1974

Korpslejr i Hvalpsund for drenge og piger med mere end 20.000 deltagere.

Spejderne danner et levende danmarkskort.

Frelsens Hær og irsk/amerikanske Paddy Doyles varmer op til Gasolin koncerten som er lejrens højdepunkt.

juli 1975

Den 14. Verdens Jamboree afholdes i fællesskab af de nordiske spejderorganisationer fra Norge, Sverige, Finland, Island og Danmark, i Lillehammer, Norge.

juni 1977

Olave Baden-Powell dør 88 år gammel.
Olave Baden-Powell, var født den 22. februar 1889 og døde den 26. juni 1977.

august 1979

Den 15. Verden Jamboree bliver udsat på ubestemt tid og erstattet af 2 mindre lejre.
Årsag: Jamboreen skulle for første gang afholdes i mellemøsten - i Iran, men den persiske Shah var året før blevet væltet af Ayatollah Khomeini.
Præstestyret har stadig magten i landet.

Begyndelsen af 80'erne

En større værdi-debat i DDS resulterer blandt andet i en ændring af indholdet i Spejderarbejdet og en opdatering af spejderloven.
En ændring som ikke alle er enige i og et lille mindretal forlader DDS og danner deres egen organisation i 1984.

januar 2006

29.240 børn og voksne er medlem af DDS i følge seneste statistiske oplysninger og er dermed den største spejder-organisation i Danmark

Note: Ikke alle 29 Korpslejre i DDS og DDP regi eller 21 Verdens Jamboreer er nævnt. Komplet liste kan findes på nedenstående hjemmesider.

  

Kilder:

www.esbjerg-spejdermuseum.dk
www.spejderwiki.dk
http://da.wikipedia.org/wiki/Spejder
www.sct-georgs-gilderne.dk
www.wagggsworld.org (World Association of Girl Guides and Girl Scouts)
www.scout.org (World Organisation of the Scout Movement)
www.spejderhjaelpen.dk
http://fdf.dk/fdf100aar
www.fredsakademiet.dk
http://www.pinetreeweb.com/1924-jamboree.htm
www.bloddonor.dk
www.gulspejder.dk